Weblog Willem Westerink

27-07-2015

Gebedspunt


Wilt u bidden?

 

Bidt alstublieft voor 1 van onze gesponsorde leerlingen, een meisje van de middelbare school. Vlak na het einde van de Ramadan is ze zeer depressief geworden. Mee Hyae en onze medewerkersters  hebben haar 2 keer opgezocht. Het is alsof een boze geest haar in de macht heeft en de familie heeft haar vast gebonden in de hut. Bidt alstublieft voor bevrijding en haar herstel. 


Vorige pagina: ANBI-gegevens
Volgende pagina: Willem en Mee Hyae Westerink