Weblog Willem Westerink

27-09-2015

Disciple Making Movement Seminar


Dankbaar kijken we terug op een seminar waar ruim 30 deelnemers uit de hele Kust provincie.

 

Voornamelijk voorgangers werden getraind in het het maken van Volgelingen van Jezus Christus. Het ging in dit seminar om Volgelingen die weer nieuwe Volgelingen maken, een soort sneeuwbal effect zal ik maar zeggen. Het boek Handelingen werd veel bestudeerd. Eenvoud  in het doorgeven van het Evangelie aan de nog onbereikte stammen is belangrijk en hun culturele waarden niet over het hoofd zien.  Acht van de deelnemers waren ex-moslim, 1 van hen had een “Saulus bekering” gehad,  een gangleider die reizigers op de hoofdweg Mombasa-Nairobi overvielen.  Nu 6 jaar later heeft hij verschillende kerken gesticht. Tijdens het seminar bracht hij het geleerde al in praktijk. Geweldig om te zien hoe God mensen gebruikt.  Mooi was ook te zien hoe vriendschappen ontstonden tussen voorgangers van verschillende kerken, kerkmuren bestonden niet. Tijdens de diploma uitreiking kreeg 1 van de voorgangers   een bericht dat zijn dochter tekenen van bezetenheid vertoonde.  Vurig werd er samen gebeden voor haar bevrijding.  In de avond kregen we een telefoontje van hem met het geweldige nieuws dat zijn dochter was bevrijd. Voor ons is het nu belangrijk dat we een ieder opvolgen om te zien hoe ze het geleerde in praktijk brengen


Vorige pagina: ANBI-gegevens
Volgende pagina: Willem en Mee Hyae Westerink