Stichting "De Akker is de Wereld" - Welkom

Welkom

Welkom op de site van onze stichting!

Stichting "De Akker is de Wereld" is opgericht op 4 februari 1994 en heeft als doel het bevorderen van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk.

Dit doen we door het ondersteunen van een zendingsechtpaar en verschillende projecten in meerdere landen.

We worden bij dit werk ondersteunt door de thuisfrontcommisssie. Om dit werk financieel mogelijk te maken hebben we ook uw ondersteuning nodig.

 _______________________________________________________________

 Facebookpagina Willem en Mee Hyae

 _______________________________________________________________Volgende pagina: Stichting