Welkom

jun 7, 2022

Zendingsdagen Herv. Gemeente Elburg


Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zaterdag 18 juni organiseren wijk Oost en wijk West gezamenlijk zendingsdagen om aandacht te vragen voor al het zendingswerk in de Hervormde Gemeente Elburg.

Ook de thuisfrontcommissie van Willem en Mee Hyae zal met een informatiestand aanwezig zijn tijdens de zendingsmarkt op zaterdag 12 juni. De opbrengst van de dagen wordt door de organiserende zendingscommissies verdeeld over de verschillende zendingsarbeiders/projecten. De activiteiten worden gehouden rondom de Oosterkerk (Klaverplein, Elburg).Volgende pagina: Stichting