Stichting

Stichting "De Akker is de Wereld" is opgericht op 4 februari 1994 en heeft als doel: "Het bevorderen van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen door middel van het houden van akties, het geven van voorlichting en het opzetten van een vriendenkring."

De stichting bestaat uit een bestuur en wordt daarnaast in haar werkzaamheden ondersteund door de thuisfrontcommissie.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Via deze website kunt u tevens ons beleidsplan en jaarrekening inzien.


Vorige pagina: Welkom
Volgende pagina: Bestuur