Donaties

Uw giften zijn welkom op bankrekeningnr (IBAN): NL74ABNA0599191120 onder vermelding van het gewenste doel.

U kunt kiezen uit:

  • Willem en Mee Hyae
  • Ander echtpaar wat zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk in Afrika doet
  • Project Tana Delta
  • Kliniek Tana Delta
  • Schoolbus Tana Delta (tijdelijk)

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. We zijn als stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Op de site van de Belastingdienst kunt u dit verifiëren. Bij Instelling kunt u ingeven: "De Akker is de Wereld", en Vestigingsplaats kunt u leeg laten (momenteel komt daar Elburg te staan).


Vorige pagina: Bestuur
Volgende pagina: Thuisfrontcommissie