Willem en Mee Hyae Westerink

Wie wij zijn, wat wij doen.

Habari Yako? (Hoe gaat het met u?) Dit is de gebruikelijke groet in het Kiswahili in Kenia.

Wij, Willem en Mee Hyae Westerink zijn al geruime tijd werkzaam in Oost Afrika met name in Kenia. Willem zelf is in 1990 via een georganiseerde reis van "Beter Uit" naar Kenia in contact gekomen met de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht en heeft toentertijd ook de zendigspost bezocht, waar hij een heel duidelijke roeping heb gekregen om op God's akker te gaan arbeiden. Hij is in september 1991 terug gekeerd naar Kenia om de Discipleschap Training School te doen en heeft de eerste 7 jaar in Shimba Hills gewerkt.

In 1995 heeft Willem zijn vrouw, Mee Hyae, leren kennen terwijl wij beiden een cursus deden in India. Mee Hyae komt uit Zuid Korea en daar zijn wij ook het jaar daarop getrouwd. Mee Hyae is sinds 1996 in Kenia.

Na een aantal jaren voelden wij de roeping om ons meer op de nog onbereikte stammen in Oost Afrika te gaan richten en hebben toen in Mombasa het Frontier Mission Center opgezet. Momenteel zijn wij ook in Mombasa woonachtig.

Als coördinatoren en veldleiders voor het Frontier Mission Center is het onze taak om zendingsarbeiders in Kenia en Oost Afrika toe te rusten en te begeleiden. Wij zijn dienend bezig om deze mensen te assisteren om de daar nog onbereikte- en minst geëvangeliseerde bevolkingsgroepen met het Evangelie te bereiken en om gemeentes onder die stammen te stichtten.

Dit willen wij o.a. bereiken door middel van de 3 maanden durende curses School of Frontier Mission waar een periode van 2 jaar in het veld aan verbonden is.

De opgeleide kandidaten die in de regio Oost Afrika dan gaan werken worden door ons verder begeleid. Wij zorgen o.a. voor de pastorale zorg voor hen, veldbezoeken, het houden van seminars, les geven op andere DTS'en in de regio Oost Afrika en het opzetten van projecten.

Ook krijgen we teams voor kortere tijd voor Evangelisatie en practische hulp o.a. medisch en computer training voor de bevolking.

Welke bevolkingsgroepen zijn we bij betrokken?

Momenteel bestaat ons team uit 9 staf leden. In Kenia hebben we mensen werken onder de Digo stam aan de zuidkust. Een echtpaar werkt onder de Somaliers in het noord oosten. In de Tana Delta waar we aantal jaren de Orma stam proberen te bereiken met he Evangelie hopen we nu een centrum op te zetten met computer training, kleuter school, verschillende ambachtelijke cursessen, agrarisch werk e.d.

Wij hopen op deze wijze een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van God's Koninkrijk en dat de Koning der koningen er door verheerlijkt mag worden.


Vorige pagina: Weblog Willem Westerink
Volgende pagina: Tana Delta centrum