Tana Delta centrum

De bewoners van Tana Delta District, Kenia hebben decennia lang onvoldoende toegang gehad tot kwalitiatief onderwijs, dit heeft geleid tot gemeenschappen die onderontwikkeld en arm zijn en vaak niet in staat zijn om in hun eigen basis levensonderhoud te voorzien.

Het Tana Delta Onderwijs Centrum wil de bewoners van de Tana Delta de mogelijkheid bieden om computer- en ambachtelijke vaardigheid te leren, ambachtelijke,. Verder willen wij een kleuterschool beginnen om de kinderen van jongs af aan Bijbelse principes bij te brengen, Bijbelstudies houden en andere educatieve programmas o.a. op agrarisch gebied, zodat hun levenstandaard verbeterd zal worden en de bevolking niet meer in mensonterende armoede hoeft te leven.

Verder zal dit Project dienst doen als Frontlinie Zendings Centrum om de nog onbereikte stammen in de Tana Delta District en Tana River District te bereiken met het Evangelie alsmede de rest van Kenia en Oost Afrika.

Eveneens is een medische post onderdeel van het centrum. Hier kunnen mensen basizorg ontvangen. Voor de medicijnen wordt een vergoeding gevraagd.

 


Vorige pagina: Willem en Mee Hyae Westerink
Volgende pagina: Kliniek / Medische Post